Sposób świadczenia usług

Usługi świadczone przez MCBS wykonywane są w następujących formach:

a. Bieżący monitoring systemów i wsparcie telefoniczne / zdalne użytkowników.

b. Planowane wizyty w siedzibach Klientów, podczas których nasi Technicy zajmują się rozwiązywaniem bieżących problemów i wykonaniem planowanych zadań

i. W pozostałe dni tygodnia świadczona będzie pomoc zdalna, telefoniczna oraz interwencyjna 24-godzinna w przypadku awarii krytycznych

c. W przypadku planowanych większych prac modernizacyjnych przewidywane są także wizyty popołudniowe po to, aby nie zakłócać bieżącej działalności firmy

d. Prace administracyjne wynikające z zakresu utrzymania i aktualizacji środowiska serwerowo/sieciowego będą planowane w tzw. „oknach serwisowych” – po godzinach aktywności użytkowników.