Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

MCBS sumiennie i ściśle przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Poniższa Polityka Prywatności pozwoli Państwu zapoznać się z naszą gwarancją prywatności, zakresem i celem gromadzenia danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez MCBS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. PUŁAWSKA 232, 02-67 Warszawa w związku z korzystaniem z usług dostępnych na stronie internetowej https://mcbs.pl (dalej: „Strona internetowa”) lub w ramach kontaktów za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub pisemnie. Informacje na ten temat opisane zostały w pkt. I („Klauzula informacyjna RODO”). W punkcie drugim opisane zostały zasady zbierania i wykorzystywania plików cookies („Polityka cookies”).

I. Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MCBS Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. PUŁAWSKA 232, 02-67 Warszawa (zwana dalej „Administratorem”). 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Przyjęcie zapytania i udzielnie odpowiedzi (za pośrednictwem email, telefonicznie, pisemnie) art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes – umożliwienie kontaktu osobom kierującym zapytania do Administratora)
Realizacja umowy lub zamówienia (w tym, rozliczanie usług), podejmowania czynności zmierzających do ich zawarcia art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podejmowanie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy)
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Ogólnego (obowiązek prawny – ustawa
o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego
Zapewnienie kontaktu z osobami występującymi w imieniu kontrahentów, dostawców i klientów art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu z osobami realizującymi umowę lub zamówienie)
Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych dotyczących ruchu na Stronie internetowej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – prowadzenie działań analitycznych i statystycznych dotyczących Strony internetowej w celu rozwoju i udoskonalania usług)

3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną, obsługę marketingową, firmy kurierskie i księgowe. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane, w zależności od celu ich przetwarzania:

 1. przez okres prowadzenia korespondencji lub utrzymywania kontaktu,
 2. przez okres realizowanej umowy lub prowadzonej współpracy,
 3. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki takie opisane zostały w punkcie 2 powyżej).

Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a następnie będą usuwane lub anonimizowane.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
 2. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach RODO,
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów RODO. Może Pan/ Pani realizować te prawa poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: MCBS Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. PUŁAWSKA 232, 02-67 Warszawa, lub drogą email: [email protected]

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy o współpracy oraz realizacji praw i wypełniania obowiązków z niej wynikających jest obowiązkowe i wynika z właściwych przepisów prawa (m.in. przepisów prawa podatkowego). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa nawiązania współpracy. Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów (opisanych w pkt. 2) jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do ich realizacji tj. udzielania odpowiedzi na zapytanie lub korzystania ze Strony internetowej.

8. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem innych działań opisują odpowiednie klauzule informacyjne znajdujące się na określonych podstronach Strony internetowej:

II. Polityka Cookies

Czym są pliki Cookie?

1. Poprzez pliki “cookie” (tzw. ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, będące plikami zapisywanymi przez przeglądarkę internetową z której Państwo korzystacie na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie), gromadzone są dane związane z korzystaniem z serwisu https://mcbs.pl w celu usprawnienia funkcjonalności serwisu oraz oferowanych usług. Pliki cookie nie zawierają danych dot. Państwa tożsamości natomiast pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą którego nastąpiło połączenie z serwisem.

2. Dane zapisywane w plikach cookie zawierają informacje o sposobie korzystania przez Państwa z serwisu (wyświetlanych podstronach i treściach), datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na platformie.

3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików Cookie?

1. Pliki cookie, za zgodą użytkownika, używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików cookie używamy?

Wyróżnić można szczegółowy podział cookie ze względu na:

1. Niezbędność do realizacji usługi:

 1. Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu lub funkcjonalności, z których użytkownik chce skorzystać.
 2. Funkcjonalne – są ważne dla działania serwisu:
  • służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
  • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu. Bez ustawień zapisanych w plikach cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
  • służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
 3. Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego, w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookie reklamowe.

2. Czas, przez jaki cookie będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

 1. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 2. Cookies tymczasowe (session cookies) – umieszczone są na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu.
 3. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas.

3. Pochodzenie, czyli administratora, który zarządza cookies

 1. Cookies własne (first party cookies) – umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny, jaka została odwiedzona.
 2. Cookies zewnętrzne (third-party cookies) – umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.

4. Cel jakiemu służą:

 1. Konfiguracja serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
 2. Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu.
 3. Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych

2. Czas, przez jaki cookie będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

 1. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – “sesyjne” oraz “stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 2. Cookies tymczasowe (session cookies) – umieszczone są na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu.
 3. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas.

3. Pochodzenie, czyli administratora, który zarządza cookies

 1. Cookies własne (first party cookies) – umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny, jaka została odwiedzona.
 2. Cookies zewnętrzne (third-party cookies) – umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny.

4. Cel jakiemu służą:

 1. Konfiguracja serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
 2. Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu.
 3. Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. stanu sesji, pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
 4. Procesy – umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji.
 5. Marketing – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).
 6. Lokalizacja – umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
 7. Analizy i badania, audyt oglądalności – pomagają lepiej zrozumieć preferencje użytkowników i poprzez analizę ulepszać oraz rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

5. Ingerencję w prywatność użytkownika:

 1. Nieszkodliwe – obejmuje cookies: o niezbędne do poprawnego działania witryny, o potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika.
 2. Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników, które nie obejmują informacji dotyczących tożsamości konkretnego użytkownika, natomiast profilują użytkownika na podstawie jego ruchu w sieci.

IV. Jak odinstalować lub uniemożliwić instalację plików Cookie?

1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej lub niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

2. Na komputerze pliki cookie można odinstalować poprzez usunięcie ich jeden po drugim według rodzajów cookies lub wszystkie na raz. Poniżej przedstawione zostały instrukcje dokonywania zmian ustawień oraz usuwania plików cookie w popularnych przeglądarkach:

 1. Google Chrome: zakładka “Prywatność” w menu “Ustawienia”, wybrać “Ustawienia treści”, następnie “Wszystkie pliki cookie i dane stron” i “Usuń wszystko” – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDes ktop&hl=pl
 2. Mozilla Firefox: menu “Narzędzia”, wybrać zakładkę “Opcje”, następnie “Prywatność” i “Usuń ciasteczka” -https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82 %C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 3. Internet Explorer: menu “Narzędzia”, zakładka “Opcje internetowe”, następnie wybrać kolejno “Ogólne”, “Historia przeglądania”, “Ustawienia”, okno “Ustawienia tymczasowych plików internetowych i historii” i na koniec “Wyświetl pliki” – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in- internet-explorer
 4. Apple Safari: “Ustawienia”, “Safari” i wybrać “Wymaż historię i dane witryn” – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Ponadto istnieje możliwość ustawienia przeglądarki internetowej, tak aby blokowała pliki cookie lub każdorazowo ostrzegała przed ich instalacją. Ustawienia są różne w poszczególnych przeglądarkach. Instrukcje odnośnie obsługi plików cookie można znaleźć w menu “Pomoc” przeglądarki.