Oferta MCBS

Naszym Klientom proponujemy świadczenie usług polegających na pełnieniu opieki nad infrastrukturą informatyczną funkcjonującą w Ich siedzibie.

W ramach współpracy są świadczone następujące usługi:

 

1. Koordynacja i zarządzanie systemami i rozwiązaniami informatycznymi działającymi w firmie, w tym:

a. Współpraca w zakresie określania wymogów dla systemów informatycznych działających w przedsiębiorstwie

b. Dbanie o ciągłość i bezawaryjność pracy systemów informatycznych firmy.

c. Analiza wymogów określanych przez zarząd oraz pracowników firmy w zakresie obsługi procesów biznesowych przez systemy informatyczne

d. Nadawanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników systemów informatycznych

e. Usługi konsultacyjne w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania, zakupu usług, w tym domen internetowych

f. Wsparcie w zakresie polityki bezpieczeństwa danych osobowych zgodnej z zaleceniami RODO (funkcja ASI).

g. Wsparcie w zakresie konsultacji i wdrożenia rozwiązań IT dopasowanych do potrzeb Klienta

 

2. Zarządzanie sprzętem i siecią komputerową:

a. Stacje robocze:

- Okresowa kontrola poprawności działania komputerów stacjonarnych i przenośnych.

- Pomoc techniczna zdalna oraz w siedzibie Klienta

- Bieżące naprawy komputerów, instalacja wyposażenia i stacji roboczych.

b. Sprzęt sieciowy i serwery (Zarządzanie i monitoring urządzeń sieciowych – routerów, przełączników, zarządzanie serwerami)

c. Nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych

d. Inwentaryzacja sprzętu

 

3. Zarządzanie usługami w sieci Internetowej

a. Kontrola poprawności działania łącz internetowych

b. Kontrola poprawności działania serwerów www

 

Utrzymanie domen internetowych